Nokia 8800 Gold Nguyên Bản

:

HOÀNG LUXURY CAM KẾT TẤT CẢ SẢN PHẨM NOKIA 8800 GOLD 18K BÁN RA ĐỀU LÀ MÁY NGUYÊN BẢN TỪ NHÀ MÁY, CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO TUYỆT ĐỐI. MỨC GIÁ DAO ĐỘNG  CAO THẤP CHỦ YẾU TÙY THUỘC VÀO HÌNH THỨC MÁY.

Nokia 8800 Gold Nguyên Bản